TAMMI-KESÄKUUN 2020 KOHOKOHDAT

Vuoden 2020 ensimmäistä puoliskoa leimasi COVID-19-pandemia joka vaikutti tapahtumajärjestäjiin ympäri maailmaa. Eri maiden kieltäessä tapahtumien järjestämisen H1 2020 aikana ei järjestetty tapahtumia. Ennakkomyynti kauden 2020 Color Obstacle Rush -tapahtumiin sujui suunnitelmien mukaisesti ennakkomyynnin ollessa jo Q1 lopussa 2,4 miljoonaa euroa. Ennakkomyynti oli edellä vuoden 2019 vuoden ennakkomyyntiä joka oli positiivinen yllätys. Odotukset olivat korkealla koska markkinointi oli suunnattu enemmän uudelle yleisölle tarkoituksena keskittää myyntiä myöhemmille, kallimmille, hintaportaille. “Projekti 2020” -julkaisu päätettiin siirtää keväältä syksylle, ensimmäisten tapahtumien siirtyessä samalla syksyltä vuoden 2021 keväälle.

Tulevaisuutta leimaa vahva COVID-19-jännite, josta nähtiin Suomessa myös helpottavia merkkejä kesän aikaisen lipunmyynnin seuratessa aiempien vuosien käyriä.

TILIKAUDEN 2019 PÄÄKOHDAT

Tilikauden 1.1-31.12.2019 liikevaihto oli 4,042 miljoonaa euroa. Käyttökate tilikaudella oli 10,5%. Tilikauden liikevoitto oli 310 tuhatta euroa. Kasvuinvestointien kustannukset (yhteensä n. 0,3 miljoonaa euroa) on kirjattu vuodelle 2019, jolloin nämä kustannukset laskevat vuoden 2019 käyttökatetta ja tulosta. Color Obstacle Rush -konseptin lipunmyynti eteni suunnitellusti kevääseen 2019 asti jonka jälkeen lipunmyynti ei pysynyt tavoitellulla tasolla. Vuoden 2019 aikana järjestettiin 40 Color Obstacle Rush -tapahtumaa, 9 Rush Workout -tapahtumaa sekä 2 Duudsonit Funland -pilottitapahtumaa. Hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

H2 2019 KATSAUS

Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla yhtiö järjesti 19 Color Obstacle Rush -tapahtumaa ja 2 Rush Workout -tapahtumaa. Perinteisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla olevat tapahtumat ovat pienempiä kooltaan kuin H1 aikana järjestettävät tapahtumat. Tämä näkyi tänäkin vuonna liikevaihdossa joka H2 2019 jaksolla oli 1.612 miljoonaa euroa. Hyvin alkanut lipunmyynti kaudelle 2019 ei pysynyt suunnitellulla tasolla jonka takia liikevaihto jäi hieman tavoitteesta. Tästä huolimatta COR-tapahtumat keräsivät vuoden 2019 aikana 119289 osallistujaa joka on COR-konseptin uusi kävijäennätys. Potentiaali COR-konseptilla näyttää näin ollen edelleen suurelta.

H2 aikana alkaa perinteisesti seuraavan vuoden lipunmyynti joka myynti ja ja markkinointistrategian hienosäädöllä lähti tälläkin kerralla käyntiin onnistuneesti. H2 aikana tehtiin myös valmistelevaa työtä uusien markkina-alueiden ja maiden avaamiseksi. Tämä työ on tulevaisuudessa kaikkien konseptien hyödynnettävissä ja jo kaudeksi 2020 avattiin Color Obstacle Rush -konseptille kolme uutta maata. Näiden kasvuinvestointien kustannukset näkyvät H2 2019 käyttökatteessa joka oli -0.172 miljoonaa euroa, H2 2019 liiketuloksen ollessa -0.225 miljoonaa euroa.

 

NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2020

Strategian mukainen kehitys etenee suunnitellusti uusien konseptien osalta. Duudsonit Funland -konseptin kiertueen ensimmäinen osuus julkaistiin helmikuussa 2020. Lipunmyynnin vasta juuri alettua, päätettiin Duudsonit Funland -konseptin tapahtumat siirtää Covid-19 takia syksylle.

“Projekti 2020” nimellä kulkeva tapahtumakonsepti on Rush Factory Oyj:n uusin tapahtumakonsepti, jonka ensimmäiset tapahtumat on suunniteltu Suomeen ja Ruotsissa syksyn 2020 aikana. Konseptin julkaisu on viime metreillä, mutta Covid19 mahdolliset vaikutukset konseptin julkaisuun ovat vielä arvoitus. Lipunmyynti ensimmäisiin tapahtumiin tullaan aloittamaan yhtäaikaa konseptin julkaisun kanssa jonka takia arvioimme tilannetta Covid19—epidemian edetessä. Tällä hetkellä konseptin ja kiertueen suunnittelu etenee strategian mukaisesti.

Kauden 2020 Color Obstacle Rush tapahtumien lipunmyynti lähti syksyllä 2019 hyvin liikkeelle ja on jatkunut lupaavasti talven aikana. Uusien COR-maiden Tanskan, Hollannin ja Belgian lipunmyynti on sujunut erittäin lupaavasti joka osaltaa valaa uskoa COR-konseptin jatkuvuuteen. 

Covid-19 epidemialla on välittömiä vaikutuksia yhtiön toimintaan vuonna 2020. Epidemian aiheuttama uhka vähentää vääjäämättä väliaikaisesti yleistä kiinnostusta yleisötapahtumia kohtaan, mikä tulee näkymään merkittävästi yhtiön vuoden 2020 kokonaislipunmyynnissä. 

Toistaiseksi tapahtumien lipunmyyntiä on jatkettu normaaliin tapaan, mutta yhtiö valmistautuu siirtämään osaa tapahtumista myöhempään ajankohtaan. Suuri osa tapahtumakauden lipuista on jo myyty, mutta tapahtumien siirroista aiheutuu yhtiölle lisäkustannuksia. Lisäksi tapahtumien siirtoihin liittyy epävarmuutta kunnes epidemia helpottaa yhtiön toiminta-alueella. Yhtiön noudattaa tapahtumien järjestämisessä kunkin maan viranomaisten määräyksiä ja mahdollisista tapahtumien siirroista päätetään yhdessä viranomaisten kanssa. Covid-19 epidemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta epävarmuudesta johtuen yhtiö ei anna arviota vuoden 2020 liikevaihdosta eikä käyttökatteesta.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Covid-19 epidemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta epävarmuudesta johtuen yhtiö ei anna arviota vuoden 2020 liikevaihdosta eikä käyttökatteesta.
Yhtiö tavoittelee edelleen lähivuosina 12 miljoonan euron liikevaihtoa käyttökatteen ollessa erinomaisella tasolla (25 – 35%). Kasvun odotetaan syntyvän lähinnä uusien tapahtumakonseptien lanseerauksista pilotointivaiheen päätyttyä.