Rush factory Oyj

listautumisanti 22.10-9.11.2018

Rush Factory Oyj hakee osakkeidensa listaamista First North -listalle.

LISTAUTUMISANTI PÄÄTTYY 9.11.2018 KLO 16.30

MERKITSE OSAKKEITA NORDNET.FI:ssä

Rush factory oyj

LISTAUTUMISANTI 22.10-9.11.2018

Rush Factory tavoittelee Listautumisannilla ja osakkeiden ottamisella kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle kasvua ja kykyä vastata markkinakysyntään. Yhtiö odottaa Osakeannin kokonaistuottojen yltävän enintään 3,0 miljoonaan euroon perustuen Listautumisannin Osakkeiden enimmäismäärään (750 000) ja 4,00 euron Merkintähintaan.

Yhtiö aikoo käyttää Osakeannissa saamansa varat uusien tapahtumakonseptien kehittämiseen ja lanseeraamiseen, muuttuviin markkinatrendeihin nopeasti reagoimiseen sekä hyödyntääkseen kasvavaa markkinakysyntää.

 

YHTIÖESITTEEN TÄYDENNYS: Color Obstacle Rush-tapahtuman näkymät vuodelle 2019 odotettua paremmat.

Päivitetty arvio perustuu kauden 2019 Color Obstacle Rush -tapahtumien ennakkomyyntiin, joka on ylittänyt Yhtiön odotukset selvästi. Toteutunut ennakkomyynti, 647.000 €, on jo 25.10.2018 suurempi kuin koskaan aiemmin ennakkomyynti vuoden loppuun mennessä. Yhtiö arvioi 2019 vuoden Color Obstacle Rush -ennakkomyynnin 31.12.2018 mennessä asettuvan välille 750.000 € – 900.000 €.

Lue lisää

LUE LISÄÄ RUSH FACTORYSTÄ

MERKITSE OSAKKEITA NORDNET.FI:ssä

RUSH FACTORY LYHYESTI

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa kuluttajille suunnattuja liikunta- ja elämystapahtumakiertueita. Yhtiön järjestämiin tapahtumiin on osallistunut jo yli 400.000 asiakasta vuodesta 2015 lähtien. Asiakastyytyväisyyden keskiarvot ovat erinomaisia, ja yhtiö on tehnyt samalla kiitettävää tulosta taloudellisesti: vuonna 2017 vertailukelpoinen liikevaihto oli 4,1 M € ja käyttökate 1,4 M €.
Yhtiön toiminnan perustana on uniikki liiketoimintamalli, jossa kaikki keskeiset osa-alueet hoidetaan sisäisesti. Näin voidaan varmistua siitä, että tapahtumatuotannon prosessi on saumaton kokonaisuus, jossa yhdistyvät sekä tehokkuus että taloudellinen kannattavuus. Haemme jatkuvuutta innovaatioiden ja aidosti uudenlaisten ratkaisujen avulla – niin teknisissä asioissa mutta myös laajemmin, kuten liiketoimintamallissamme kokonaisuutena. Toimintatapamme on käytännössä luonut kokonaan uuden ”alalajin” tapahtuma-alalle ja vapaa-ajan markkinoille.
*Luvut ovat vertailukelpoisia lukuja. Tilikauden 2017 tuloslaskelman tiedot perustuvat vertailutietohavainnollistukseen, missä nykyinen Rush Factory -konserni on muodostettu takautuvasti ja nykyisen konsernin ulkopuolella nykyään oleviin yhtiöihin liittyvät kirjaukset on oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa liiketoimintaa olisi harjoitettu jo nykyisessä konsernimuodossa kuvaamaan Rush Factory Oyj -konsernin nykyisen rakenteen ja toiminnan mukaista tuloksen muodostumista tilikausilla 2016 ja 2017. Näihin vertailutietohavainnollistuksen vertailukelpoisiin tuloslaskelmatietoihin sisältyvät Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd:n tuloslaskelmat sekä kesäkuussa 2018 muodostetun konsernirakenteen ulkopuolelle jääneen Varitalent Ltd Oy:n tuloslaskelmat kyseisen yhtiön vuosina 2016 ja 2017 tuottamien Suomen ja Ruotsin tapahtumien osuudelta (ns. carve out –tuloslaskelma). Tilikauden 2018 alusta alkaen edellä kuvatut yhtiöt sekä Suomen ja Ruotsien tapahtumien tuottamisen liiketoiminta sisältyvät kokonaisuudessaan kesäkuussa 2018 muodostetun konsernin tytäryhtiöihin. Rush Factoryn tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien yhtiöiden johdon tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 laatimaa tilinpäätöstä. Funrun Events UK Ltd:llä ja VE Volkslauf Events GmbH:lla ei ole ollut velvollisuutta suorittaa lakisääteistä tilintarkastusta..

MIKSI SIJOITTAA RUSH FACTORYYN

1.

Ainutlaatuinen liiketoimintamalli ja strategia

Ulkoistaminen on muotia. Meille ensisijaisen tärkeää on, että kaikki keskeiset toiminnot suoritetaan talon sisällä. Silloin voimme synkronoida eri osa-alueet, optimoida, oppia ja kehittää yhtiötä kokonaisuutena. Tämä on paitsi perustamme hyvälle kannattavuudelle, mutta antaa meille myös ainutlaatuisen edun tapahtuma-alalla, jossa on varsin vakiintuneet toimintamallit ja kaikilla samat kilpailuvaltit.

2.

Optimoitu logistiikka ja räätälöity kalusto

Liiketoimintamallimme tehokkaaseen toteuttamiseen ei käytännössä ole saatavilla valmista kalustoa. Olemme kehittäneet etenkin tapahtumien nopeaan rakennukseen, purkuun ja sen läpiviemiseen useita kymmeniä uusia laitteita. Nämä mahdollistavat tapahtumien toteuttamisen hyvin pienellä rakennustiimillä ja sopivat käytettäviksi juuri sellaisessa maastossa, missä niitä tarvitsemme. Koska kalusto on suunniteltu juuri meidän tarpeisiin, se myös pakkautuu hyvin pieneen tilaan, joka säästää huomattavasti logistiikkakuluissa.

3.

Selkeät ja monistettavissa olevat tapahtumakonseptit

Kasvuodotuksemme lähivuosina perustuvat suurimmalta osalta uusien tapahtumakonseptien lanseeraukseen vanhojen koseptien jatkaessa toimintaansa normaalisti. Liiketoimintamallimme edut innovaatioineen ovat hyödynnettävissä ja perustana kaikille uusille projekteille. Osa uusista tapahtumakonsepteista voidaan yhdistää olemassa oleviin konsepteihin, jolloin kaluston käyttöaste nousee.

4.

Vahva digimarkkinoinnin osaaminen

Markkinointitiimimme on hyvin tiiviisti mukana uusia tapahtumakonsepteja ja varsinaista tapahtumasisältöä suunniteltaessa. Hyvä vuorovaikutus on ensisijaisen tärkeää, ja sillä saavutetaan tapahtuma/konsepti, joka on helposti markkinoitavissa, näyttävä ja tehokas toteuttaa sekä kaupallisesti kannattava.

5.

Elämystalouden kasvu ja yhtiön riippumattomuus yleisestä markkinatilanteesta

Tämänhetkinen globaali markkinatrendi vapaa-ajan viettämisessä liittyy kulutuskäyttäytymisen muutokseen ja kuluttajakäyttäytyminen onkin siirtynyt tavaroiden ostamisesta elämyksiä ja kokemuksia tuottavien palveluiden kuluttamiseen. Rush Factory tarjoaa pelkän tuotteen tai palvelun sijaan asiakkailleen unohtumattomia kokemuksia ja elämyksiä, sillä vapaa-ajan markkinat, etenkin elämystalouden toimiala on kasvava ja monipuolinen toimiala.

LUE LISÄÄ RUSH FACTORYSTÄ

MERKITSE OSAKKEITA NORDNET.FI:ssä

toimitusjohtajan tervehdys

”Yhtiönä olemme nyt valmiit seuraavaan kasvuvaiheeseen”

Nyt kun kaikki toiminnot on viimeisen neljän vuoden aikana saatu hiottua valmiiksi ja mahdollisuudet toimintamallin laaja-alaiseen hyödyntämiseen ovat olemassa, näemme listautumisen luonnollisena seuraavana askeleena. Annissa kerättävällä rahoituksella voimme kasvaa nopeammin ja tehokkaammin kuin tulorahoituksella. Yhtiönä olemme valmiit seuraavaan kasvuvaiheeseen.”

– Markus Niemelä, toimitusjohtaja

TALOUS

Rush Factoryn tavoitteena on saavuttaa 12 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2020 siten, että kannattavuus säilyy erinomaisella tasolla (EBITDA 25 ja 35 %:n välillä). Vuoden 2018 aikana Color Obstacle Rush -tapahtuman myyntitulot tulevat odotetusti laskemaan maltillisesti yhtiön vähentäessä Color Obstacle Rush -tapahtumien määrää vapauttaakseen resursseja uuden tapahtumakonseptin Rush Workoutin testaamiseen. Cor tapahtumien määrä palaa 2017 vuoden tasolle kaudelle 2019 ja lisäksi Rush Workout tulee osaksi COR kiertuetta, jakaen kiertueen kiinteitä kustannuksia.

2018 aikana yhtiö vähensi tietoisesti kannattavien Color Obstacle Rush -tapahtumien määrää vapauttaakseen resursseja Rush Workout -tapahtumien testaamiseen.

Yhtiön tämänhetkinen arvio ennakkomyynnistä 31.12.2018 mennessä kaudelle 2019 on 750.000 – 900.000€. Vertailukelpoinen ennakkomyynti  Color Obstacle Rush -tapahtumalle vuoden 2017 lopussa oli 325.000€  ja vuoden 2016 lopussa 444.000€. Tiedot ovat peräisin yhtiön lipunmyyntijärjestelmästä (Yhtiöesitteen täydennys).

1Tilikausien 1.1.-31.12.2016 ja 1.1.-31.12.2017 tuloslaskelmien tiedot perustuvat vertailutietohavainnollistukseen, missä nykyinen 20.6.2018 muodostettu Rush Factory -konserni on muodostettu takautuvasti ja nykyisen konsernin ulkopuolella nykyään oleviin yhtiöihin liittyvät kirjaukset on oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa liiketoimintaa olisi harjoitettu jo nykyisessä konsernimuodossa kuvaamaan Rush Factory Oyj -konsernin nykyisen rakenteen ja toiminnan mukaista tuloksen muodostumista tilikausilla 2016 ja 2017. Esitetyt tilikausien 1.1.-31.12.2016 ja 1.1.-31.12.2017 vertailutiedot muodostavat Rush Factory Oyj:n, Rush Factory Oyj:n, Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd tuloslaskelmat sekä nykyään konsernin ulkopuolella toimivan Varitalent Oy:n oikaistu tuloslaskelma, josta on eliminoitu Varitalent Oy:n lisenssitoiminnan ulkopuolinen liiketoiminta, joka ei ole siirtynyt Rush Factory -konsernille. Lisäksi edellä mainittujen yhtiöiden keskinäinen laskutus on eliminoitu. Rush Factoryn osakkeenomistajiin kuuluva Varitalent Oy on tuottanut aiemmin osan Rush Factoryn tapahtumista lisenssitoimintana, lissenssisopimuksen päättymisen jälkeen tapahtumien tuotanto on siirtynyt takaisin Rush Factorylle. Rush Factoryn tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien yhtiöiden johdon tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 laatimaa tilinpäätöstä. Funrun Events UK Ltd:llä ja VE Volkslauf Events GmbH:lla ei ole ollut velvollisuutta suorittaa lakisääteistä tilintarkastusta. Rush Factory -konsernin pro forma -tuloslaskelman puolen vuoden mittaiselta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018 muodostaa Rush Factory Oyj:n, Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd tuloslaskelmat, josta edellä mainittujen yhtiöiden kes- kinäinen laskutus on eliminoitu. Yhtiö on koonnut nämä pro forma -taloudelliset tiedot ja esittänyt ne havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan tilannetta, jossa nykymuotoinen Rush Factory -konserni olisi muodostunut 1.1.2018. Rush Factory Oyj:n tytäryhtiöiden Fun- run Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintar- kastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien näiden yhtiöiden johdon laatimaa tuloslaskelmaa ja tasetta osatili- kaudelta 1.1.-30.6.2018. Rush Factory Oyj:n tuloslaskelmasta osatili- kaudelta 20.6.-30.6.2018 ja taseesta 30.6.2018 sekä Funrun Finland Oy:n tuloslaskelmasta osatilikaudelta 1.1.-30.6.2018 sekä taseesta 30.6.2018 on julkistettu 12.10.2018 päivätyt kertomukset tuloslaskel- man ja taseen yleisluontoisesta tarkastuksesta.

Kauden 2019 Color Obstacle Rush -tapahtumien ennakkomyynti,  on ylittänyt Yhtiön odotukset selvästi. Toteutunut ennakkomyynti, 647.000 €, on jo 25.10.2018 suurempi kuin koskaan aiemmin ennakkomyynti vuoden loppuun mennessä. Yhtiö arvioi 2019 vuoden Color Obstacle Rush -ennakkomyynnin 31.12.2018 mennessä asettuvan välille 750.000 € – 900.000 €. Color Obstacle Rush -tapahtuman kysyntä siis jatkaa kasvuaan kaudella 2019. (Yhtiöesitteen täydennys 26.10.2018)

STRATEGIA

Kannattavaan kasvuun tähtäävä strategia

 

Rush Factoryn strategia tähtää liiketoimin- nan kannattavaan kasvuun. Kasvua saavutetaan lanseeraamalla uusia tapahtumakonsepteja Rush Factoryn tehokasta liiketoimintamallia ja erikoisosaamista hyödyntäen, monistamalla nykyisiä menestyksekkäitä tapahtumakonsepteja uusille kohderyhmille ja -alueille sekä keskittymällä prosessitehokkuuteen.

Rush Factoryn kasvuodotusten ytimessä on systemaattinen innovointityö, jonka tuloksena yhtiö kykenee lanseeraamaan uusia tapahtumakonsepteja markkinoille. Samaan aikaan yhtiöllä on tavoite vahvistaa nykyisiä, jo menestyksekkäiksi todettuja, tapahtumakonsepteja ja tuoda niitä uusien kohderyhmien ulottuville.

Prosessitehokkuuden keskiössä on yhtiön ainutlaatuinen toimintamalli, jossa yhtiö hoitaa kaikki liiketoiminnan tärkeimmät osa-alueet sisäisesti. Tämä luo Rush Factorylle edellytyksiä tehdä täysin uniikkeja tapahtuma-sisältöjä, joissa on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa niiden kaupallisuus, kustannustehokkuus ja asiakasnäkökulma. Koska yhtiö on minimoinut ulkoistukset, suurempi osuus myyntituotosta jää yhtiölle itselleen.

Rush Factoryn henkilöstön osaaminen ulottuu laaja-alaisesti muun muassa kaluston ja laitteiston suunnitteluun, logistiikkajärjestelyihin, tapahtumien markkinointiin, lipunmyyntiin ja asiakaspalautteiden keräämiseen. Yhtiö hyödyntää osaamispääomaansa tehokkaasti eri toimintojen välillä, ja varmistaa näin ollen, että jokainen järjestettävä tapahtuma on samanaikaisesti sekä ainutlaatuinen, elämyksellinen, kustannustehokkaasti toteutettu että taloudellisesti kannattava.

TAPAHTUMAKONSEPTIT

Selkeät ja monistettavissa olevat tapahtumakonseptit

 

Rush Factory on todellinen kansain- välinen menestystarina, joka on todistetusti pystynyt tuottamaan tuloksellisia tapahtumia useassa eri maassa. Koko liiketoiminnan kulmakivenä onkin kansainvälisesti skaalattavat, kiertuemuotoiset elämys- ja liikuntapahtumakonseptit.

Yhtiön menestynein tapahtumakonsepti tähän mennessä on Color Obstacle Rush -väriestejuoksu, jota on järjestetty jo yli 150 kertaa sen kerätessä yli 400.000 kävijää eri puolilla Eurooppaa vuosien 2015-2018 välillä. Yhtiö suoritti yhden uuden tapahtumakonseptin pilotoinnin vuoden 2018 aikana ja konsepti tullaan lanseeraamaan lopullisessa muodossaan kaudella 2019.

Edellämainittujen lisäksi yhtiöllä on tarkoitus lanseerata kaksi kokonaan uutta tapahtumakonseptia vuosien 2019 ja 2020 aikana, joista toinen tehdään yhteistyössä Rabbit Merchandising Oy:n

kanssa. Uusien lanseerausten myötä yhtiön toiminta laajenee liikuntapainotteisten tapahtumien ulkopuolelle laajentaen samalla nykyistä asiakassegmenttiä, mikä osaltaan auttaa yhtiön kasvutavoitteiden saavuttamisessa.

Uusien tapahtumakonseptien suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä yhtiön eri toimintojen välillä. Keskeisessä osassa suunnittelua ovat muun muassa markkinointitiimi ja teknisen suunnittelun tiimi, jotta tapahtumista saadaan paitsi helposti markkinoitavia ja visuaalisesti näyttäviä, myös tuotannoltaan tehokkaita.

Kansainvälisyys, eri maiden lainsäädäntö ja mm. kaluston turvallisuusvaatimukset otetaan huomioon jo uuden konseptin suunnitteluvaiheessa, jotta yhtiön jokainen uusi konsepti on suoraan valmis skaalattavaksi mahdollisimman suurelle markkinalle.

LISTAUTUMISEN SYYT, TAVOITTEET JA VAROJEN KÄYTTÖ

Rush Factory tavoittelee Listautumisannilla ja osakkeiden ottamisella kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle kasvua ja kykyä vastata markkinakysyntään nopeammin, kuin mitä sisäinen rahoitus on tähän mennessä sallinut. Yhtiö odottaa Osakeannin kokonaistuottojen yltävän enintään 3,0 miljoonaan euroon perustuen Listautumisannin Osakkeiden enimmäismäärään 750 000 Osaketta ja 4,00 euron Merkintähintaan. Yhtiö odottaa saavansa Osakeannista noin 2,6 miljoonan euron nettotuotot sen jälkeen, kun tuotoista on vähennetty Yhtiön maksettavaksi jäävät, kokonaisuudessaan noin 0,4miljoonan euron arvioidut palkkiot ja kulut.

Yhtiö aikoo käyttää Osakeannissa saamansa varat uusien tapahtuma- ja elämyskonseptien kehittämiseen, uusiin ja muuttuviin markkinatrendeihin nopeasti vastaamiseen, uusien tapahtuma- ja elämyskonseptien suuren mittakaavan lanseeraamiseen nopeasti ja laaja-alaisesti hyötyäkseen uusien elämys- ja tapahtumakonseptien alkuvaiheen innostuksesta ja nopeasti kasvavasta markkinakysynnästä sekä luodakseen markkinoille pääsyn esteitä potentiaalisille kilpailijoille.

LUE LISÄÄ RUSH FACTORYSTÄ

MERKITSE OSAKKEITA NORDNET.FI:ssä

Yhtiön toimitusjohtaja on tuttu näky Facebookin pääkonttorilla Dublinissa. Yhtiön omaan markkinointiin liittyvien tapaamisten lisäksi, Markus on kutsuttu puhujaksi mm. Facebookin live-tilaisuuksiin ja videohaastatteluihin. Kuva Dublinin studiolta Facebook Nordic Live:n nauhoituksista.

VAHVA DIGIMARKKINOINNIN OSAAMINEN

Rush Factory hyödyntää tapahtumiensa markkinoinnissa kohdennettua digitaalista markkinointia, jonka avulla yhtiö tavoittaa oikeat kohderyhmät kustannustehokkaasti ja oikeaan aikaan. Yhtiö hyödyntää lipunmyynnissään hinnoitteluportaita, jolla varmistetaan riittävä ennakkomyynti lopullisen osallistujamäärän tarkkaan arvioimiseen, jolloin esimerkiksi tuotetilaukset voidaan tehdä hyvissä ajoin kustannustehokkaasti isoissa erissä ja samalla hävikkiä minimoiden.

Kaikki yhtiön markkinointitoimet on keskitetty talon sisälle tehtäviksi, jolloin yhtiö voi reaaliaikaisesti verrata markkinointiin

käytettyä budjettia suhteessa myynnin kehitykseen. Markkinoinnin keskittäminen yhtiön sisälle auttaa Rush Factorya myös ymmärtämään ja ennustamaan alalla kyteviä trendejä ja kiinnostuksen kohteita, mikä on suuri etu uusien tapahtumakonseptien kehittämisessä.

Rush Factoryllä on poikkeuksellisen hyvät ja suorat suhteet muun muassa yhteisöpalvelu Facebookin kanssa. Yhtiön markkinointitiimi on yhteydessä Facebookin Euroopan pääkonttoriin viikoittain, jotta yhtiö kykenee säilyttämään Facebook- ja Instagram -mainontansa optimaalisella tasolla nopeasti muuttuvassa markkinointiympäristössä.

OPTIMOITU LOGISTIIKKA JA RÄÄTÄLÖITY KALUSTO

Rush Factoryn hiottu toimintamalli pohjautuu optimoituun logistiikkaan ja räätälöityyn kalustoon, jonka avulla varmistetaan jokaisen tapahtuman onnistuminen kustannustehokkaasti.

Rush Factory suunnittelee ja valmistaa suuren osan käyttämästään kalustosta itse. Yhtiön tarpeisiin räätälöidyt tekniset ratkaisut mahdollistavat äärimmäisen tehokkaan logistiikan sekä tapahtumien pystyttämisen ja purkamisen nopeasti pienellä kuuden henkilön vakiotiimillä.

Yhtiö on arvioinut, että tavanomaista vuokrakalustoa hyödyntämällä esimerkiksi Color Obstacle Rush -tapahtuman tuotantoon tarvittaisiin noin 4-5 rekkaa, 3 kertaa enemmän henkilökuntaa ja 3-5 rakennuspäivää. Rush Factory tuottaa pääkiertueensa ainoastaan yhdellä erikoisvalmisteisella rekalla sekä pakettiauton peräkärryllä tapahtuman laadusta tinkimättä. Tapahtuman pystytys kestää kuuden hengen tiimiltä yhden päivän.

 

LUE LISÄÄ RUSH FACTORYSTÄ

MERKITSE OSAKKEITA NORDNET.FI:ssä

MERKINTÄPAIKKA

Rush Factory Oyj tarjoaa Listautumisannissa merkittäväksi enintään 750 000 Yhtiön uutta osaketta. Listautumisannin Osakkeiden lopullinen määrä määritetään sijoittajien tekemien merkintöjen perusteella (”Listautumisannin Osakkeet”).

Jos kaikki Listautumisannin Osakkeet merkitään ja merkinnät hyväksytään, Listautumisannin Osakkeet edustavat noin 38,1* Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 27,4 prosenttia Listautumisannin jälkeen.

Rush Factory Oyj:n (”Yhtiö”) First North –listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai First North -listautumisan­nin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Yhtiön osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Singapore, Japani ja Etelä-Afrikka.

Tällä verkkosivustolla olevia asiakirjoja, yhtiöesitettä tai niiden sisältämiä tietoja ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä sitä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiö edellyttää, että asianomaiset henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista varten Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Siirtyäksenne Yhtiön First North -listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

  • Olen tutustunut näihin ohjeisiin ja ymmärrän ne sekä niiden sisältämät rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
  • En ole Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Japanin, Hongkongin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.
  • Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani Yhtiön First North -listautumisantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.