RUSH FACTORY OYJ

OSAKE JA OMISTAJAT

SKAALAUTUVA LIIKETOIMINTAMALLI

Rush Factory on todellinen kansainvälinen menestystarina, joka on todistetusti pystynyt tuottamaan tuloksellisia tapahtumia useassa eri maassa. Koko liiketoiminnan kulmakivenä onkin kansainvälisesti skaalattavat, kiertuemuotoiset elämys- ja liikuntapahtumakonseptit.

SELKEÄT JA MONISTETTAVISSA OLEVAT TAPAHTUMAKONSEPTIT

Yhtiön menestynein tapahtumakonsepti tähän mennessä on Color Obstacle Rush -väriestejuoksu, jota on järjestetty jo yli 150 kertaa sen kerätessä yli 400.000 kävijää eri puolilla Eurooppaa vuosien 2015-2018 välillä. Yhtiö suoritti yhden uuden tapahtumakonseptin pilotoinnin vuoden 2018 aikana ja konsepti tullaan lanseeraamaan lopullisessa muodossaan kaudella 2019.
Edellämainittujen lisäksi yhtiöllä on tarkoitus lanseerata kaksi kokonaan uutta tapahtumakonseptia vuosien 2019 ja 2020 aikana, joista toinen tehdään yhteistyössä Rabbit Merchandising Oy:n kanssa. Uusien lanseerausten myötä yhtiön toiminta laajenee liikuntapainotteisten tapahtumien ulkopuolelle laajentaen samalla nykyistä asiakassegmenttiä, mikä osaltaan auttaa yhtiön kasvutavoitteiden saavuttamisessa.

Uusien tapahtumakonseptien suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä yhtiön eri toimintojen välillä. Keskeisessä osassa suunnittelua ovat muun muassa markkinointitiimi ja teknisen suunnittelun tiimi, jotta tapahtumista saadaan paitsi helposti markkinoitavia ja visuaalisesti näyttäviä, myös tuotannoltaan tehokkaita.

Kansainvälisyys, eri maiden lainsäädäntö ja mm. kaluston turvallisuusvaatimukset otetaan huomioon jo uuden konseptin suunnitteluvaiheessa, jotta yhtiön jokainen uusi konsepti on suoraan valmis skaalattavaksi mahdollisimman suurelle markkinalle.

 

LIIKEVAIHDON JAKAUMA

Rush Factoryn liikevaihto koostuu Yhtiöesitteen päivämääränä pääosin omien tapahtumien lipputuloista ja vähäisessä määrin myös tuotemyynnistä. Yhtiön kevyen kansainvälistymismallin ja hyvän skaalautuvuuden ansiosta kiinteät kustannukset ovat pysyneet alhaisina ja toiminnan laajentaminen ilman suuria lisäkustannuksia on johtanut kannattavuuden kasvuun.

Kesäkauden tapahtumien lipuista on historiallisesti myyty keskimäärin noin puolet ennakkoon jo helmikuuhun mennessä.

VAHVA DIGIMARKKINOINNIN OSAAMINEN

Rush Factory hyödyntää tapahtumiensa markkinoinnissa kohdennettua digitaalista markkinointia, jonka avulla yhtiö tavoittaa oikeat kohderyhmät kustannustehokkaasti ja oikeaan aikaan. Yhtiö hyödyntää lipunmyynnissään hinnoitteluportaita, jolla varmistetaan riittävä ennakkomyynti lopullisen osallistujamäärän tarkkaan arvioimiseen, jolloin esimerkiksi tuotetilaukset voidaan tehdä hyvissä ajoin kustannustehokkaasti isoissa erissä ja samalla hävikkiä minimoiden.

Kaikki yhtiön markkinointitoimet on keskitetty talon sisälle tehtäviksi, jolloin yhtiö voi reaaliaikaisesti verrata markkinointiin käytettyä budjettia suhteessa myynnin kehitykseen. Markkinoinnin keskittäminen yhtiön sisälle auttaa Rush Factorya myös ymmärtämään ja ennustamaan alalla kyteviä trendejä ja kiinnostuksen kohteita, mikä on suuri etu uusien tapahtumakonseptien kehittämisessä.

Rush Factoryllä on poikkeuksellisen hyvät ja suorat suhteet muun muassa yhteisöpalvelu Facebookin kanssa. Yhtiön markkinointitiimi on yhteydessä Facebookin Euroopan pääkonttoriin viikoittain, jotta yhtiö kykenee säilyttämään Facebook- ja Instagram -mainontansa optimaalisella tasolla nopeasti muuttuvassa markkinointiympäristössä.

 

Yhtiön toimitusjohtaja on tuttu näky Facebookin pääkonttorilla Dublinissa. Yhtiön omaan markkinointiin liittyvien tapaamisten lisäksi, Markus on kutsuttu puhujaksi mm. Facebookin live-tilaisuuksiin ja videohaastatteluihin. Kuva Dublinin studiolta Facebook Nordic Live:n nauhoituksista.

OPTIMOITU LOGISTIIKKA JA RÄÄTÄLÖITY KALUSTO

Rush Factoryn hiottu toimintamalli pohjautuu optimoituun logistiikkaan ja räätälöityyn kalustoon, jonka avulla varmistetaan jokaisen tapahtuman onnistuminen kustannustehokkaasti.

Rush Factory suunnittelee ja valmistaa suuren osan käyttämästään kalustosta itse. Yhtiön tarpeisiin räätälöidyt tekniset ratkaisut mahdollistavat äärimmäisen tehokkaan logistiikan sekä tapahtumien pystyttämisen ja purkamisen nopeasti pienellä kuuden henkilön vakiotiimillä.

Yhtiö on arvioinut, että tavanomaista vuokrakalustoa hyödyntämällä esimerkiksi Color Obstacle Rush -tapahtuman tuotantoon tarvittaisiin noin 4-5 rekkaa, 3 kertaa enemmän henkilökuntaa ja 3-5 rakennuspäivää. Rush Factory tuottaa pääkiertueensa ainoastaan yhdellä erikoisvalmisteisella rekalla sekä pakettiauton peräkärryllä tapahtuman laadusta tinkimättä. Tapahtuman pystytys kestää kuuden hengen tiimiltä yhden päivän.