RUSH FACTORY OYJ

OSAKE JA OMISTAJAT

TALOUDELLINEN KEHITYS

Rush Factoryn vertailuhavainnollistuksessa esitetty vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2017 oli n. 4,1 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) n. 1,4 miljoonaa euroa (noin 34 % liikevaihdosta) ja vertailukelpoinen tulos 1,2 miljoonaa euroa (noin 30 % liikevaihdosta). Käyttökatteen vahva taso suhteessa liikevaihtoon on vaikuttanut Color Obtacle Rush -tapahtuman kysynnän kasvu ja vahva kansainvälinen laajentuminen.

2018 aikana yhtiö vähensi tietoisesti kannattavien Color Obstacle Rush -tapahtumien määrää vapauttaakseen resursseja Rush Workout -tapahtumien testaamiseen.

Yhtiön tämänhetkinen arvio ennakkomyynnistä 31.12.2018 mennessä kaudelle 2019 on 750.000 – 900.000€. Vertailukelpoinen ennakkomyynti  Color Obstacle Rush -tapahtumalle vuoden 2017 lopussa oli 325.000€  ja vuoden 2016 lopussa 444.000€. Tiedot ovat peräisin yhtiön lipunmyyntijärjestelmästä (Yhtiöesitteen täydennys).

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Rush Factoryn tavoitteena on saavuttaa 12 miljoonaan euron liikevaihto vuonna 2020 siten, että Yhtiön kannattavuus säilyy erinomaisella tasolla (EBITDA 25­­ – 35 %:n välillä). Vuoden 2018 aikana Color Obstacle Rush -tapahtuman myyntitulot tulevat odotetusti laskemaan maltillisesti tapahtuman saavuttaessa elinkaarensa saturaatiopisteen ja Yhtiön päättäessä vähentää Color Obstacle Rush -tapahtumien määrää vuodesta 2017. Rush Factoryn uusin tapahtuma, Rush Workout, lanseerattiin vuonna 2018 ja tapahtuman täyskokoinen kiertue toteutetaan vuoden 2019 aikana. Vuonna 2019 Rush Workout tulee osaksi Yhtiön Color Obstacle Rush -kiertuetta jakaen kiertueen kiinteitä kustannuksia, lisäten kiertueen tapahtumien kokonaismäärää ja luo näin pohjaa Yhtiön uudelle kasvulle.

Rush Factoryn tavoitteena on keskittyä liiketoiminnan kasvattamiseen ja uusien konseptien lanseeraukseen. Yhtiön kasvustrategian vaatimien investointien ja strategian toteuttamisen vuoksi Yhtiöllä ei ole tavoitteena jakaa osinkoja lähivuosina. Yhtiö voi kuitenkin jakaa osinkoja, mikäli yhtiökokous päättää osingonmaksusta ja Yhtiön liiketoimintaolosuhteet sallivat osinkojen jakamisen siten että osingonjako ei vaaranna Yhtiön strategiassa määriteltyjä kasvutavoitteita.

*Luvut ovat vertailukelpoisia lukuja. Tilikauden 2017 tuloslaskelman tiedot perustuvat vertailutietohavainnollistukseen, missä nykyinen Rush Factory -konserni on muodostettu takautuvasti ja nykyisen konsernin ulkopuolella nykyään oleviin yhtiöihin liittyvät kirjaukset on oikaistu vastaamaan tilannetta, jossa liiketoimintaa olisi harjoitettu jo nykyisessä konsernimuodossa kuvaamaan Rush Factory Oyj -konsernin nykyisen rakenteen ja toiminnan mukaista tuloksen muodostumista tilikausilla 2016 ja 2017. Näihin vertailutietohavainnollistuksen vertailukelpoisiin tuloslaskelmatietoihin sisältyvät Funrun Finland Oy:n, VE Volkslauf Events GmbH:n ja Funrun Events UK Ltd:n tuloslaskelmat sekä kesäkuussa 2018 muodostetun konsernirakenteen ulkopuolelle jääneen Varitalent Ltd Oy:n tuloslaskelmat kyseisen yhtiön vuosina 2016 ja 2017 tuottamien Suomen ja Ruotsin tapahtumien osuudelta (ns. carve out –tuloslaskelma). Tilikauden 2018 alusta alkaen edellä kuvatut yhtiöt sekä Suomen ja Ruotsien tapahtumien tuottamisen liiketoiminta sisältyvät kokonaisuudessaan kesäkuussa 2018 muodostetun konsernin tytäryhtiöihin. Rush Factoryn tytäryhtiöiden Funrun Events UK Ltd:n ja VE Volkslauf Events GmbH:n osalta tilintarkastaja on suorittanut limited review -tasoisen tarkastuksen koskien yhtiöiden johdon tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 laatimaa tilinpäätöstä. Funrun Events UK Ltd:llä ja VE Volkslauf Events GmbH:lla ei ole ollut velvollisuutta suorittaa lakisääteistä tilintarkastusta.